repertoire

In de loop der jaren bouwde ik als Nico de Verhalenman een uitgebreid repertoire op.

De laatste jaren speel ik nog maar weinig voorstellingen die niet met Rotterdam te maken hebben. Daarnaast ga ik nog zelden op pad om veel kilometers te reizen om verhalen te vertellen. Ook bemoei ik me niet met de wereld rond de vertelinstituten waar men zichzelf kan bekwamen in het vertellen van verhalen. Tegenwoordig worden vanuit deze instituten de vertelpodia georganiseerd en geprogrammeerd en als je niet in dat kringetje meedraait, raak je snel uit het zicht of prijs je jezelf uit de markt.
Rotterdam biedt voor mij genoeg vervangend werk als voorlichter, verteller, gids en presentator.

Gelukkig is mijn repertoire veelzijdig en heb ik behoorlijk veel podium-kilometers kunnen maken in mijn 30 jaar lange carrière. Ik heb ook geleerd om te “spelen” zoals ik dat zelf wel eens noem. Als ik nu uitgenodigd wordt om mee te draaien tijdens een vertelavond buiten de stad, ga ik er zonder vast plan heen en zie daar wel wat ik ga doen omdat ik door mijn lange ervaring makkelijk kan inspelen op wat de andere vertellers of performers op het podium neerzetten.

Mijn repertoire omvat:
een heleboel losse verhalen en verhaaltjes waarmee ik uitstekend onderdelen van of een hele avond kan vullen.

Hageota
,
mijn eerste voorstelling met verhalen uit de cultuur van de Noord Amerikaanse indianen, is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een onuitputtelijke bron van verhalen en combinaties van verhalen waardoor ik kan inspelen op elke vraag en elke zetting.

                                     Legendarisch zijn de vele voorstellingen die ik speelde in mijn tipi.

                          Na de voorstelling was er altijd tijd om naar de verhalen van het publiek te luisteren.

Ook verzorg ik presentaties en schrijf artikelen, onder andere over de cultuur van de Noord Amerikaanse indianen.

Maritieme verhalen,
Als zoon uit en geslacht van vissers en ruwe zeebonken is de interesse in de maritieme wereld aangeboren. Ik maakte en speelde voorstellingen over de tijd dat de schepen van hout waren en de mannen van staal, over piraten en ketelbinkies, sprookjes of waargebeurd. Ik ken niet alleen verhalen uit die wereld, ik heb zelf 12 jaar op een schip van 26 meter gewoond en rondgezworven. Ik had geen vaste lig- of verblijfplaats en viel onder de schippers- en zigeuner wet.

Ierse verhalen,
een reis naar Ierland omdat ik eens iets anders wilde dan altijd bezig zijn met verhalen als ik naar de Verenigde Staten van Amerika ging, was een grote denkfout. Ik werd gegrepen door de nog steeds levende verhalencultuur van dat land en de enorme verhalenschat leverde een aantal mooie en succesvolle voorstellingen op.

Rotterdam,

Lief en Leed tussen Rotte en Maas, een mooie voorstelling over de groei van stad en havens waarin ik verder terug ga dan de stichting van de stad en door kan borduren op de toekomst omdat ik de plannen ken die men voor de stad in petto heeft. Deze voorstelling maakte ik in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en speelde deze meer malen tijdens de Wereld Haven Dagen op rondvaartschepen en in de prachtige presentatiezaal in het hoofdkantoor van het Havenbedrijf.

De Helden van de Willemsbrug
, het verhaal over de verdediging van de Maasbruggen in de vier dagen voor de bezetting in de tweede wereldoorlog. Een pakkend relaas over jonge en onervaren jongens die uit het niets tijdens de vier dagen voor het bombardement in 1940 in een bloedige oorlog geslingerd werden.
Ook verzorg ik presentaties en gidswerk over en in de stad en havens van Rotterdam.

Herstructurering Heijplaat/RDM, ik was lang en intensief betrokken bij de duurzame herstructurering van het dorp Heijplaat dat vroeger bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij hoorde. Ik vertel over alle ins en outs van dit gebied en verzorg rondleidingen als gids.
Ook verzorg ik lezingen over diverse onderwerpen die tijdens een grondige herstructurering van een woon- en werkomgeving de revue passeren, inclusief de duurzame ambities en resultaten.

Van immigratie naar innovatie, een op feiten gebaseerd verhaal over de ontwikkeling van het Manhattan aan de Maas, een gebied van verandering vanwaaruit velen een nieuwe start in hun leven maakten door de grote sprong over de oceaan te wagen naar de nieuwe wereld en waar vandaag grote vernieuwingen plaatsvinden waardoor deze plek een heel ander gezicht krijgt.

Websites uwrotterdamgids.nl en heijplaat.com

error: Content is protected !!